İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Görüş Talebi

Dilekçe kapsamında Üniversite tarafından düzenlenen taslak rapor derneğimize gönderilmiş olup nihai rapor 18/04/2014 cuma günü derneğimizde görülebilecektir.

Bu rapor içeriğine göre oluşacak itiraza konu hususlar düzenlenecek bir dilekçe ile cuma,cumartesi ve pazar günleri gelişmeler ile ilgili bilgi aktarılarak üyelerimizin görüşlerine sunulacaktır.

Dilekçe ve rapor ayrıca Web sitemizde yayınlanacaktır.

Saygılarımızla.