DEĞERLİ KOMŞULARIMIZ

 “Kentsel dönüşüm ile ilgili kaygılarımız Sayın Süleyman SOYLU’ ya iletildikten sonra, Sayın  SOYLU derneğimizden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ a verilmek üzere aşağıdaki taleplerimizin yazıldığı metni istemiştir.

Sitemizde yaşayan komşularımız kat mülkiyetli iskanlı dairelerde oturan  tapu sahibi ,düzenli vergisini ödeyen, maliklerden oluşmaktadır.Bu maliklerin bir kısmı (300 hak sahibi),  1986 yılında, şuan ki Gaziosmanpaşa Belediyesi ve tesislerinin bulunduğu Merkez Mahallesinde gerçekleştirilen kamulaştırma sonucu evlerinden ve komşuluklarından olmuşlardır.

Uygulamada izlenen yöntem ve tutum, site halkının geçmişte yaşadığı korku ve endişelerinin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Hak sahiplerinin 3’te 2’sinin üye olduğu derneğimiz (CUM-DER), sürecin başından beri hem bakanlık hem belediye yetkilileriyle olumlu,  sürece katkı sağlayacak görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bizler “Devlet evimizi elimizden alıyor. Bizi mağdur ediyor.” düşüncesi içinde değil, kentsel dönüşümde hak sahiplerini mağdur etmeden, hak kaybına uğramadan açık ve şeffaf yapılması gerektiğine inanan bir çoğunluğun temsilcisiyiz.

Bu kapsamda, görüştüğümüz yetkililer halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi hususunda gerekli  hassasiyet ve kararlılığı gösterememişlerdir.

06.02.2013 Tarihinden itibaren devam eden olumlu görüşmelerde (Sn.Fatma VARANK, Sn.Cahit ALTUNAY, Sn.Mustafa BİRİNCİ) sözlü olarak müzakere edilen konuların hiçbirinin, bize sunulan muvafakat senedinde yer almadığı görülmektedir. Çok net olan ve müzakerelerde kabul gördüğü beyan edilen taleplerimiz şunlardır.

 

 §       Yapılacak dönüşümde hak sahiplerinden hiçbir şartta bedel talep edilmemesini,

§        Evlerimizin mevcut bulunduğu adalarda( en yakın yerlerde)  dönüşümün olacağını, 

§       Bizlere sunulan dairelerin ada, blok ve kat özelliklerini,

§       Projede yapılacak blokların hepsinde hak sahiplerinin de yer almasını,

§       Hak sahiplerinin kuraya maruz kalmadan evlerinin belirlenmesini,

§       Yapılacak inşaatların kalitesi, özelliklerini, 

§       İnşaatların başlama ve tamamlama sürelerini,

§       Toplam inşaat alanının net olarak belirtilmesini,(Konut sayısı ve Ticari alan sayısını)

§       Ada bazında emsal yoğunluğun net olarak belirtilmesini, belirtilen emsalin aşılması halinde aynı oranda hak sahipliliğimizin arttırılmasını,

§       Proje tadilatının sadece teknik zorunluluk olması halinde gerektiğini,

§       Ödenecek kiraların bedelleri ve sürelerinin net olarak belirtilmesini,

§ Takyidatsız ve şerhsiz durumunun net olarak açıklanmasını,

§  Yapılacak olan brüt daire m2’lerinin (merdiven sahanlığı, bodrum kat, sığınak, otopark,asansör boşluğu, yangın merdivenleri, menfezler,şaftlar, ayrıştırma bacaları, hariç alan) olarak belirtilmesini,

§       Mevcut arsa paylarımızın en az şuan olduğu m2’lerde olmasının belirtilmesini,

§       Yapılan projenin kapalı ve güvenlikli olmasını,

§       Sözleşmeden doğacak yükümlüklerin yerine getirilmemesi halinde tazminat koşullarının düzenlenmesi,

§       Sözleşmeden doğacak olan bütün giderlerin (vergi, resim, harç vb.) yüklenici firma tarafından karşılanmasını,

 

 düzenlenecek muvafakat senedinde yer almasını talep etmekteyiz.

Bu duygularla, yaklaşık 9 aydır yapılan müzakereler sonucu  kabul gördüğü söylenen  fakat hiçbir talebimizin dikkate alınmadan hazırlanan muvafakat senedinin imzaya sunulması komşularımızı derinden üzmüştür.

3te2 çoğunluğa sahip olan derneğimiz tamamen hak sahiplerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

     Resmi taahütlerin olmaması durumunda sürecin içinden çıkılamaz bir hal alması kaçınılmazdır.Halkın talepleri yerine getirilemeyecekse, halka rağmen dönüşüm yapılması düşünülüyorsa, halk hiçe sayılıp mağdur edilecekse ,talep edilenlerin tamamı  makul çerçevede haklarımız iken kabul görmeyecekse bu kararın iptal edilmesini talep etmekteyiz.Gereken hassasiyeti göstererek halkına, menfaatlerine sahip çıkan şeffaf bir dönüşüm sağlayacağınızı umut ediyoruz.